Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:15:02
Proè je moje postava trpaslík?
1:15:06
Nemusí to být trpaslík.
Tak proè to je trpaslík?

1:15:09
Bez trpaslíka sen udìlat nedovedete?
1:15:13
- Ne, Tito...
- Mìl jste nìkdy sen s trpaslíkem?

1:15:18
Znáte nìkoho, kdo by mìl
ve snu trpaslíka? Ne!

1:15:22
Ani mnì se nezdá o trpaslících.
1:15:25
Trpaslíci jsou ve snu akorát
ve stupidních filmech jako je tento!

1:15:29
Ano. A to vypadá divnì.
Dejte tam trpaslíka.

1:15:31
Všichni budou dìlat
"Ale, ale, ale.

1:15:33
To musí být sen!
Vždy je tam trpaslík!"

1:15:35
Je mi z toho nanic! Seberte si
ten sen a strète si ho do zadku!

1:16:11
Nicku, mùžu nìkam zavolat.
1:16:14
Zkusíme sehnat nìjakého
jiného liliputána...

1:16:17
...hned jak to pùjde.
1:16:20
Ne.
Má naprostou pravdu.

1:16:23
Necheš to natoèit jenom s Ellen?
Mùže být ve snu sama.

1:16:27
Ne.
1:16:30
Nebudeme už nic toèit.
1:16:33
Je mi to líto.
1:16:35
Díky za pomoc... ale je konec.
1:16:38
Už to nemùžu dìlat.
1:16:42
Zkoušel jsem se s tím poprat...
1:16:45
...ale je èas to odpískat.
1:16:49
Nemám na to.
1:16:51
Natáèení skonèilo.
1:16:53
Vzdávám to.
1:16:58
Sundejte kameru ze stativu.

náhled.
hledat.