Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:11
Nicku, mùžu nìkam zavolat.
1:16:14
Zkusíme sehnat nìjakého
jiného liliputána...

1:16:17
...hned jak to pùjde.
1:16:20
Ne.
Má naprostou pravdu.

1:16:23
Necheš to natoèit jenom s Ellen?
Mùže být ve snu sama.

1:16:27
Ne.
1:16:30
Nebudeme už nic toèit.
1:16:33
Je mi to líto.
1:16:35
Díky za pomoc... ale je konec.
1:16:38
Už to nemùžu dìlat.
1:16:42
Zkoušel jsem se s tím poprat...
1:16:45
...ale je èas to odpískat.
1:16:49
Nemám na to.
1:16:51
Natáèení skonèilo.
1:16:53
Vzdávám to.
1:16:58
Sundejte kameru ze stativu.
1:17:11
Dej mi to jablko.
1:17:21
Jsem pøipravena, Nicku.
1:17:26
Zvuk. Toè, Wolfe. Toè.
1:17:30
Dej mi tu kameru.
1:17:34
- Akce.
- Mám takový hlad.

1:17:48
Mám takový hlad.

náhled.
hledat.