Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:20
DivX + subtitles by werewulf@mail.ru
:00:34
Existují dva svìty magie.
:00:37
Jeden je záøivým panstvím ilusionistù.
:00:40
Druhý je utajené místo,
:00:43
kde magie je hrùznou realitou.
:00:46
Tady má èlovìk sílu démonù,
:00:49
a smrt je pouhou iluzí.

náhled.
hledat.