Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:16
Mojavská pouš
1982

:03:25
Swann.
:03:33
A oheò mi povídá...
:03:40
" Nixi, Nixi,
:03:42
budeš mým nástrojem.
:03:45
Od teï, tì budou znát...
:03:48
jako...
:03:51
Puritán.
:03:54
Najdeš pár dobrých mužù...
:03:57
a žen...
:04:00
a spoleènì,...
:04:04
spoleènì,...
:04:08
vyèistíte svìt. "
:04:13
Pane.
:04:18
Swann je tady.
:04:34
Jsme pøipraveni?
:04:38
- Pøipraveni.
- Možná by jsme to mìli promyslet.

:04:40
Zašel pøíliš daleko.
:04:43
Tak vzal dítì...
:04:44
Zabije ji.
:04:46
Mùže nás oèarovat.
:04:48
Tak si táhni!
:04:56
Prosím, jdìte pryè.

náhled.
hledat.