Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:00
a spoleènì,...
:04:04
spoleènì,...
:04:08
vyèistíte svìt. "
:04:13
Pane.
:04:18
Swann je tady.
:04:34
Jsme pøipraveni?
:04:38
- Pøipraveni.
- Možná by jsme to mìli promyslet.

:04:40
Zašel pøíliš daleko.
:04:43
Tak vzal dítì...
:04:44
Zabije ji.
:04:46
Mùže nás oèarovat.
:04:48
Tak si táhni!
:04:56
Prosím, jdìte pryè.
:05:03
Ticho!
:05:04
Prosím, neubližujte mi!
:05:09
Øekl jsem ticho.
:05:18
Co je?
:05:26
Co se dìje, co?
:05:30
Prosím! Prosím!
:05:33
Co mi chcete udìlat?
:05:40
Nechte mì!
:05:44
Mám sejmout Swanna?
:05:46
Nechte mì být!
:05:48
Nemᚠho rád, co?
:05:51
- Chce její magii.
- Možná.

:05:54
Bìž! Oddìlej ho.

náhled.
hledat.