Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:03
Ticho!
:05:04
Prosím, neubližujte mi!
:05:09
Øekl jsem ticho.
:05:18
Co je?
:05:26
Co se dìje, co?
:05:30
Prosím! Prosím!
:05:33
Co mi chcete udìlat?
:05:40
Nechte mì!
:05:44
Mám sejmout Swanna?
:05:46
Nechte mì být!
:05:48
Nemᚠho rád, co?
:05:51
- Chce její magii.
- Možná.

:05:54
Bìž! Oddìlej ho.
:06:01
Myslím, že se zamiloval.
:06:07
Porozhlídnìte se tady. Když najdete to dítì, zakøiète.
:06:15
- Quaide.
- Hej, chlape.

:06:17
To je Quaid.
:06:22
Myslel jsem, že už se nevrátíš.
:06:25
Rozmyslel jsem si to.
:06:30
Nemùžeš odejít.
:06:32
Nenechá tì.

náhled.
hledat.