Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:01
Myslím, že se zamiloval.
:06:07
Porozhlídnìte se tady. Když najdete to dítì, zakøiète.
:06:15
- Quaide.
- Hej, chlape.

:06:17
To je Quaid.
:06:22
Myslel jsem, že už se nevrátíš.
:06:25
Rozmyslel jsem si to.
:06:30
Nemùžeš odejít.
:06:32
Nenechá tì.
:07:00
Budeš v poøádku.
:07:02
Dobøe?
:07:18
Vìdìl jsem, že pøijdeš.
:07:20
Mohu ti dát tolik
síly, Swanne.

:07:24
Všechno co musíš udìlat...
:07:27
je poprosit.
:07:30
Jdi do hajzlu.
:07:31
Myslíš, že ji nemám?
:07:36
- Ne.
- To se pleteš!

:07:41
Mohl bych sežrat tvou posranou duši!
:07:54
Buï hodná holka.
:07:59
Kurva!

náhled.
hledat.