Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:00
Zùstaò tady.
:08:02
- Jennifer, jsi v poøádku?
- Ježiši!

:08:07
Drž se dál.
:08:09
Drž se sakra dál.
:08:20
Seš v pohodì?
:08:24
Jak by se ti líbilo...
:08:26
vidìt svìt takový,...
:08:28
jaký doopravdy je?
:08:30
Chceš vidìt svìt...
božíma oèima?

:09:02
Swanne?
:09:05
Tady je.
:09:09
Podívej, Swanne.
:09:14
Tady jsou tví pøátelé.
:09:37
Co´s mu to udìlal?
:09:41
- Swanne...
- Nešahej na mì!

:09:43
Dostal se mi do hlavy!
:09:47
Chtìl bys být takový, Swanne?
:09:51
Jako bláto? Hovno?
:09:55
Pojï sem.

náhled.
hledat.