Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:02
Swanne?
:09:05
Tady je.
:09:09
Podívej, Swanne.
:09:14
Tady jsou tví pøátelé.
:09:37
Co´s mu to udìlal?
:09:41
- Swanne...
- Nešahej na mì!

:09:43
Dostal se mi do hlavy!
:09:47
Chtìl bys být takový, Swanne?
:09:51
Jako bláto? Hovno?
:09:55
Pojï sem.
:10:00
Sdílej tu moc.
:10:33
Swanne.
:10:35
Pomož mi.
:10:45
Tašku.
:10:54
Pomož mi.
:10:55
- Co to dìláš?
- Poutám tì.

:10:58
Ty parchante!

náhled.
hledat.