Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:12:06
Je mrtvý?
:12:11
Mrtvý.
:12:14
Co teï?
:12:17
Pohøbíme ho tak hluboko,...
:12:21
aby ho nikdy nikdo nenašel.
:13:10
NEW YORK
O 13 let pozdìji.

:13:44
Snažil jsem se ti dovolat
tøi dny, Harry.

:13:47
Taky´s mi chybìl, Loomisi.
:13:50
Mᚠpivo?

náhled.
hledat.