Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:10
NEW YORK
O 13 let pozdìji.

:13:44
Snažil jsem se ti dovolat
tøi dny, Harry.

:13:47
Taky´s mi chybìl, Loomisi.
:13:50
Mᚠpivo?
:14:01
Mìl bych pro tebe práci,...
:14:03
pokud se dokážeš odpoutat od
tìchhle divností.

:14:05
Potøeboval bys tady ženskou.
:14:08
Proè si nenajmeš sekretáøku?
:14:11
Z toho co mnì platíš?
:14:14
Tak se ožeò.
:14:17
To jsem zkoušel.
:14:19
A jo.
:14:21
" Harry D'Amour, který se vydává
za soukromého detektiva,...

:14:24
byl pøi nìkolika pøíležitostech spojován
s okultismem.

:14:28
D'Amour se jeví
jako velice pochybná osoba...'

:14:32
cituji. "
:14:34
To je pìkný, Harry.
:14:37
To jsou kecy.
:14:40
Vèera v noci to bylo v televizi.
:14:42
Mimochodem, vypadal´s
otøesnì.

:14:45
- Dík.
- Tak jak to je?

:14:47
Bylo to dìcko fakt posedlý?
:14:52
Nejspíš.
:14:57
A øekneš mnì èím?
:14:59
Však víš...

náhled.
hledat.