Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:01
Mìl bych pro tebe práci,...
:14:03
pokud se dokážeš odpoutat od
tìchhle divností.

:14:05
Potøeboval bys tady ženskou.
:14:08
Proè si nenajmeš sekretáøku?
:14:11
Z toho co mnì platíš?
:14:14
Tak se ožeò.
:14:17
To jsem zkoušel.
:14:19
A jo.
:14:21
" Harry D'Amour, který se vydává
za soukromého detektiva,...

:14:24
byl pøi nìkolika pøíležitostech spojován
s okultismem.

:14:28
D'Amour se jeví
jako velice pochybná osoba...'

:14:32
cituji. "
:14:34
To je pìkný, Harry.
:14:37
To jsou kecy.
:14:40
Vèera v noci to bylo v televizi.
:14:42
Mimochodem, vypadal´s
otøesnì.

:14:45
- Dík.
- Tak jak to je?

:14:47
Bylo to dìcko fakt posedlý?
:14:52
Nejspíš.
:14:57
A øekneš mnì èím?
:14:59
Však víš...
:15:02
Jako vždycky.
:15:04
Potøebuješ dovolenou.
:15:07
Nìkde v teple, tøeba...
:15:10
...v L.A.
:15:11
Tam je ten job?
:15:14
Chlápek jménem Tapert.
Pojišovací podvodník.

:15:17
Odjel na západ utratit
svý špinavý prachy.

:15:21
Dìlá to 10 tácù,...
:15:23
když ho pøi tom chytneš.
:15:25
A když ne?
:15:27
Tak se aspoò opálíš.
:15:30
Potøebuju nìkoho, jako
seš ty, Harry.

:15:39
Okus temnotu, D'Amoure.
:15:41
Èeká na tebe.
:15:47
No, možná vážnì potøebuju
volno.

:15:51
L.A. se ti bude líbit.
:15:52
Skvìlý poèasí,
pìkný holky...


náhled.
hledat.