Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:02
Jako vždycky.
:15:04
Potøebuješ dovolenou.
:15:07
Nìkde v teple, tøeba...
:15:10
...v L.A.
:15:11
Tam je ten job?
:15:14
Chlápek jménem Tapert.
Pojišovací podvodník.

:15:17
Odjel na západ utratit
svý špinavý prachy.

:15:21
Dìlá to 10 tácù,...
:15:23
když ho pøi tom chytneš.
:15:25
A když ne?
:15:27
Tak se aspoò opálíš.
:15:30
Potøebuju nìkoho, jako
seš ty, Harry.

:15:39
Okus temnotu, D'Amoure.
:15:41
Èeká na tebe.
:15:47
No, možná vážnì potøebuju
volno.

:15:51
L.A. se ti bude líbit.
:15:52
Skvìlý poèasí,
pìkný holky...

:16:18
- Tady máš.
- Dìkuju. Užijte si veèer.

:16:20
To si piš.
:16:26
Nazdar L.A.
:16:40
21:18
:16:43
Tapert je pøesnej jak hodinky.
:16:45
Užívá si svých penìz.
:16:59
Pojïte sem!
Pojïte dovnitø!


náhled.
hledat.