Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:18
- Tady máš.
- Dìkuju. Užijte si veèer.

:16:20
To si piš.
:16:26
Nazdar L.A.
:16:40
21:18
:16:43
Tapert je pøesnej jak hodinky.
:16:45
Užívá si svých penìz.
:16:59
Pojïte sem!
Pojïte dovnitø!

:17:09
Moment.
:17:10
Nìkam jde.

náhled.
hledat.