Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:19:34
Co to sakra...?
:19:47
Vidìl´s nìkdy nìkoho umírat?
:19:51
Když se dívᚠpozornì,...
:19:53
nìkdy je vidìt,
jak uniká duše.

:20:00
A když seš dost rychlej,...
:20:02
mùžeš ji chytit.
:20:07
Nebyl jsem tam.
:20:12
Zeptej se Pimma.
:20:14
Pimm je mrtvej.
:20:18
Jennifer Desiderio
zmizela.

:20:22
Vìdìli, že se Puritán
vrací domù.

:20:25
Stejnì jako ty.
:20:55
Poèkej.
:20:56
Nenechávej mì tady.

náhled.
hledat.