Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:20:00
A když seš dost rychlej,...
:20:02
mùžeš ji chytit.
:20:07
Nebyl jsem tam.
:20:12
Zeptej se Pimma.
:20:14
Pimm je mrtvej.
:20:18
Jennifer Desiderio
zmizela.

:20:22
Vìdìli, že se Puritán
vrací domù.

:20:25
Stejnì jako ty.
:20:55
Poèkej.
:20:56
Nenechávej mì tady.
:21:08
Pøišel sis pro pøedpovìï?
:21:16
Mùj Bože.
:21:17
Co?
:21:19
Jsi zatahován do
temnoty,...

:21:24
znovu a znovu.
:21:26
Nemᚠto rád.
:21:28
Moc ne.
:21:31
Nemùžeš to zmìnit.
:21:34
Musíš jít cestou...
:21:36
mezi nebem a peklem.
:21:40
To je tvùj osud.
:21:43
Pøijmi ho.
:21:48
Vydrž.
:21:50
Nebojím se smrti.
:21:57
Nìco strašného se...
:21:59
brzy vrátí domù.

náhled.
hledat.