Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:08
Pøišel sis pro pøedpovìï?
:21:16
Mùj Bože.
:21:17
Co?
:21:19
Jsi zatahován do
temnoty,...

:21:24
znovu a znovu.
:21:26
Nemᚠto rád.
:21:28
Moc ne.
:21:31
Nemùžeš to zmìnit.
:21:34
Musíš jít cestou...
:21:36
mezi nebem a peklem.
:21:40
To je tvùj osud.
:21:43
Pøijmi ho.
:21:48
Vydrž.
:21:50
Nebojím se smrti.
:21:57
Nìco strašného se...
:21:59
brzy vrátí domù.
:22:03
Puritán?
:22:08
Kdo je to?
:22:16
Sakra.
:22:36
Co jste tam dìlal?
:22:38
Jsem soukromý detektiv.
:22:40
Byl jsem najat, abych sledoval
chlápka jménem Tapert.

:22:43
- Pojišovacího podvodníka.
- Tapert.

:22:46
Tak to máme Taperta,
Butterfielda...

:22:49
Tapert s tím nemá nic spoleènýho.
:22:51
Tohle je nìco jinýho.

náhled.
hledat.