Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:03
Puritán?
:22:08
Kdo je to?
:22:16
Sakra.
:22:36
Co jste tam dìlal?
:22:38
Jsem soukromý detektiv.
:22:40
Byl jsem najat, abych sledoval
chlápka jménem Tapert.

:22:43
- Pojišovacího podvodníka.
- Tapert.

:22:46
Tak to máme Taperta,
Butterfielda...

:22:49
Tapert s tím nemá nic spoleènýho.
:22:51
Tohle je nìco jinýho.
:23:00
Slyšela jste nìkdy o nìkom,
komu se øíká Puritán?

:23:02
Ne.
Tak se na nìho podíváme.

:23:06
Kde kurva je?
:23:08
Vstal a odešel.
:23:11
Po tom pádu by mìl,
zlámanou polovinu kostí.

:23:15
Nemyslím, že by se
mu nìco stalo.

:23:22
D'Amour.
:23:23
Odkud to jméno znám?
:23:27
Já ho znám.
:23:29
Vidìl jsem ho v televizi.
:23:32
Zachránil nìjaký posedlý
dìcko.

:23:35
Knìz?
:23:45
Prostì chlápek, co má...
:23:47
na tyhle vìci èuch.
:23:51
Jako ty.
:23:56
Nechci, aby se
pletl do cesty.

:23:57
Nebude.

náhled.
hledat.