Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:00
Slyšela jste nìkdy o nìkom,
komu se øíká Puritán?

:23:02
Ne.
Tak se na nìho podíváme.

:23:06
Kde kurva je?
:23:08
Vstal a odešel.
:23:11
Po tom pádu by mìl,
zlámanou polovinu kostí.

:23:15
Nemyslím, že by se
mu nìco stalo.

:23:22
D'Amour.
:23:23
Odkud to jméno znám?
:23:27
Já ho znám.
:23:29
Vidìl jsem ho v televizi.
:23:32
Zachránil nìjaký posedlý
dìcko.

:23:35
Knìz?
:23:45
Prostì chlápek, co má...
:23:47
na tyhle vìci èuch.
:23:51
Jako ty.
:23:56
Nechci, aby se
pletl do cesty.

:23:57
Nebude.
:24:02
Všichni jsme èekali dost dlouho na to,...
:24:04
než aby byl návrat pøekažen.
:24:09
Jak to myslíš,
"všichni" ?

:24:11
Hodnì lidí
vìøilo v Nixe.

:24:14
Nezapomnìli na jeho
slib.

:24:19
Jakej?
:24:20
O smrti.
:24:23
Co je se smrtí?
:24:28
Je to jen iluze.
:24:56
Kávu, paní Swannová?
:24:58
Ano, díky.

náhled.
hledat.