Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:02
Všichni jsme èekali dost dlouho na to,...
:24:04
než aby byl návrat pøekažen.
:24:09
Jak to myslíš,
"všichni" ?

:24:11
Hodnì lidí
vìøilo v Nixe.

:24:14
Nezapomnìli na jeho
slib.

:24:19
Jakej?
:24:20
O smrti.
:24:23
Co je se smrtí?
:24:28
Je to jen iluze.
:24:56
Kávu, paní Swannová?
:24:58
Ano, díky.
:25:02
Kde je pan Swann?
:25:03
Ve své pracovnì.
:25:05
Nìco ho trápí?
:25:21
Nazdar, Sluníèko.
:25:28
Tak ti budu øíkat.
:25:33
Špatná show?
:25:39
Jako obvykle.
:25:40
Plno.
:25:43
Potlesk vestoje.
:25:44
Øíkám, že je to magie.
:25:46
Vìøí ti.
:25:48
Jo.
:25:54
Pamatuješ na Quaida?
:25:58
Jistì.

náhled.
hledat.