Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:15
Promiòte.
:33:19
Omlouvám se.
:33:24
- Jsem ráda, že jste pøišel.
- Dìláte si srandu?

:33:26
Tohle si nenechám ujít.
:33:29
Do pùlnoci musím vrátit
smoking.

:33:34
Valentine!
:33:39
Tady jsem.
:33:42
Ten chlap s Dorotheou...
To je on?

:33:55
- Zkontroluj, jestli je pøipraven.
- Pøipraven?

:33:58
Ano.
:34:28
Jak to sakra dìlá?
:34:30
Je na provazech.
:34:32
- Já žádný nevidím.
- Tak co teda? Kouzlo?

:34:37
Dámy a pánové,...
:34:39
stojíte na prahu
zázraku.


náhled.
hledat.