Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:20
Pojïte se mnou
za hranici nepopsatelného.

:36:27
Je dobrej.
:36:29
To ještì nic není.
:36:56
Tohle je nové èíslo.
:37:48
Vidìla jste to pøedtím?

náhled.
hledat.