Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:48
Vidìla jste to pøedtím?
:38:00
Nìco tady nehraje.
:38:53
Proboha!
:38:55
Poèkat, kdo jste?
:38:59
Ach Bože.

náhled.
hledat.