Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:00
Nìco tady nehraje.
:38:53
Proboha!
:38:55
Poèkat, kdo jste?
:38:59
Ach Bože.
:39:03
Prosím.
:39:08
Prosím, Dorotheo.
:39:11
Pojï pryè.
:39:12
Není jak pomoci.

náhled.
hledat.