Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:03
Prosím.
:39:08
Prosím, Dorotheo.
:39:11
Pojï pryè.
:39:12
Není jak pomoci.
:40:07
Dostal jsem tì, ty zmrde!
:40:19
Kdo to udìlal, D'Amoure?
:40:20
Kdo zabil Swanna?
:40:22
Ty.
:40:25
Nebo ne?
:40:26
Proè bych to dìlal?
:40:28
Abys mì dostal.
:40:29
Nemᚠponìtí
do èeho ses dostal, co?

:40:32
Poznám to!
:40:34
Do sraèek?
:40:39
Kdo to udìlal?
:40:43
Bylo to...
:40:45
Bylo to...

náhled.
hledat.