Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:12
A ten Butterfield?
:42:14
Zmizel.
:42:16
Další posranej kouzelník.
Ježiši.

:42:21
To je všechno?
:42:25
Prozatím.
:42:27
Chystáte se jet zpátky
do New Yorku?

:42:31
Ne, ještì ne.
:42:54
- Jste v poøádku?
- Ano.

:42:59
Slyšela jsem, co se stalo.
:43:01
Myslím, že se tu
ještì chvíli zdržím.

:43:04
Možná se podívám na pár míst,
kde se policajti nedívali.

:43:08
Nevím, kde byste
mìl zaèít.

:43:11
Možná s dalšími iluzionisty?
:43:14
Ti vám nic neøeknou.
:43:16
Umím být velice pøesvìdèivý.
:43:21
Jo.
:43:24
Myslím, že jo.

náhled.
hledat.