Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:43:01
Myslím, že se tu
ještì chvíli zdržím.

:43:04
Možná se podívám na pár míst,
kde se policajti nedívali.

:43:08
Nevím, kde byste
mìl zaèít.

:43:11
Možná s dalšími iluzionisty?
:43:14
Ti vám nic neøeknou.
:43:16
Umím být velice pøesvìdèivý.
:43:21
Jo.
:43:24
Myslím, že jo.
:44:00
Skotskou s ledem.
:44:05
Kde jste se to nauèil?
:44:06
Tohle?
Narodil jsem se s tím.

:44:12
Jste profesionál nebo jste se jen
pøišel podívat na pøedstavení?

:44:16
Tak trochu obojí.
:44:18
Chodí sem hodnì mladých, co vás...
:44:21
ani nepoznají.
:44:23
No, já jsem z New Yorku.
:44:26
Pøijel jsem se podívat na Swanna.
:44:29
Jo, Swann. Swann.
:44:33
Ježiši, je to tragédie.
:44:35
Hodnì lidí si tu myslelo, že to
byla jen otázka èasu.

:44:40
Riskoval hodnì?
:44:42
To si pište.
:44:44
Hodnì.
:44:46
Mimochodem, jmenuji se Walter Wilder.
:44:49
Ne TEN Walter Wilder...?
:44:51
Drahej chlapèe,
ten jedinej.

:44:54
Vemte si pár karet a vyzkoušejte
si tu blbost.


náhled.
hledat.