Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:00
Skotskou s ledem.
:44:05
Kde jste se to nauèil?
:44:06
Tohle?
Narodil jsem se s tím.

:44:12
Jste profesionál nebo jste se jen
pøišel podívat na pøedstavení?

:44:16
Tak trochu obojí.
:44:18
Chodí sem hodnì mladých, co vás...
:44:21
ani nepoznají.
:44:23
No, já jsem z New Yorku.
:44:26
Pøijel jsem se podívat na Swanna.
:44:29
Jo, Swann. Swann.
:44:33
Ježiši, je to tragédie.
:44:35
Hodnì lidí si tu myslelo, že to
byla jen otázka èasu.

:44:40
Riskoval hodnì?
:44:42
To si pište.
:44:44
Hodnì.
:44:46
Mimochodem, jmenuji se Walter Wilder.
:44:49
Ne TEN Walter Wilder...?
:44:51
Drahej chlapèe,
ten jedinej.

:44:54
Vemte si pár karet a vyzkoušejte
si tu blbost.

:45:01
Jestli jste znal Swanna,
musíte znát i Vinoviche.

:45:05
Jo.
:45:06
Vinovich znal Swanna
hodnì, hodnì dlouho.

:45:10
Øíkal, že v tom byly drogy...
:45:13
Nìco se vás zeptám,...
Waltere.

:45:17
Rád bych se k vám na chvíli pøidal.
:45:22
Kouzelníci jsou docela opatrní...
:45:27
Znáte nìkoho?
:45:31
No, vlastnì ne.
:45:36
Tak teï už jo.
:45:41
Tady dole je nìco jako
skladištì.

:45:46
Za tìmihle zamèenými dveømi,...
:45:48
jsou všechna tajemství magie, co lidstvo zná.
:45:52
- Byl jste tam nìkdy?
- Já? Ne.

:45:54
Ne, jsou jenom tøi klíèe.
:45:57
Vinovich má jeden,
pochopitelnì.


náhled.
hledat.