Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:01
Jestli jste znal Swanna,
musíte znát i Vinoviche.

:45:05
Jo.
:45:06
Vinovich znal Swanna
hodnì, hodnì dlouho.

:45:10
Øíkal, že v tom byly drogy...
:45:13
Nìco se vás zeptám,...
Waltere.

:45:17
Rád bych se k vám na chvíli pøidal.
:45:22
Kouzelníci jsou docela opatrní...
:45:27
Znáte nìkoho?
:45:31
No, vlastnì ne.
:45:36
Tak teï už jo.
:45:41
Tady dole je nìco jako
skladištì.

:45:46
Za tìmihle zamèenými dveømi,...
:45:48
jsou všechna tajemství magie, co lidstvo zná.
:45:52
- Byl jste tam nìkdy?
- Já? Ne.

:45:54
Ne, jsou jenom tøi klíèe.
:45:57
Vinovich má jeden,
pochopitelnì.

:46:00
Je to víc, než jen zábava.
:46:02
Otvíráme lidskou mysl.
:46:05
Pøinášíme zpìt zázraky do
jejich mizerných malých životù.

:46:10
Ale jsou to falešné zázraky.
:46:12
Houdini vìøil, že mìl
duchovní prùvodce.

:46:14
Vìøil byste tomu?
:46:16
Já myslím, že...
:46:17
jdeme úzkou cestou...
:46:20
mezi...
:46:22
Nebem a peklem?
:46:23
Božstvím a podvodem.
:46:27
A proto jsou nìkdy...
:46:29
zázraky opravdové.
:46:31
Ne. Vždycky je to podvod.
:46:33
Svatí, mesiáši,...
byli to jen iluzionisté.

:46:37
Zvládnete jít po vodì?
:46:39
Zopakuji jakýkoliv zázrak,
co byl kdy proveden...

:46:43
...s malou pøípravou.
:46:46
I nìkterý ze Swannových?
:46:50
- Ty nestály za nic.
- Vážnì?

:46:52
To je sranda.
Slyšel jsem, že byl jeden z nejlepších.

:46:55
Když byl tak dobrej,
tak proè je teï mrtvej?


náhled.
hledat.