Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:02
Líbilo se mi, co jste udìlal.
:49:09
Na co tak zíráte?
:49:21
Chci jen vìdìt, co Philip vidìl
v tìch kartách a zastavit to.

:49:29
Božství a podvod.
:49:36
Jennifer Desiderio zmizela.
:50:09
Vím, že je pozdì.
:50:11
To je dobrý.
:50:14
Tak jak to dnes šlo?
:50:17
Byl jsem v Magic Castle.
:50:21
Mìla´s pravdu. Nemìl tam
moc pøátel.

:50:25
Žárlili na nìj.
:50:27
Proè?
Protože mìl tebe?

:50:31
Nemìl mì.
Už jsem ti to øíkala.

:50:33
Jo, nevzala sis ho z lásky...
:50:36
Tak proè?
:50:38
Do toho ti nic není,
Harry.

:50:42
Slyšela jsi nìkdy o nìkom
jménem Nix?

:50:48
Dorotheo?
:50:56
Jo, jsem tady.
:50:59
To jméno neznám.

náhled.
hledat.