Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:03
Harry.
:48:25
Musím být opatrný.
:48:27
- Jestli mì s vámi Vinovich uvidí...
- Co chceš, Billy?

:48:31
Zaslechl jsem jméno.
:48:34
Nìkdo, o kom se mluví
šeptem.

:48:36
Kdo?
:48:38
Nix.
:48:42
Je mrtvý, ale myslím, že
možná uèil Swanna.

:48:46
Kdo o nìm mluví?
:48:48
Vinovich.
:48:50
Ale u nìj jste si
to posral.

:48:56
Tohle je na mì.
:48:58
Hodnì štìstí.
:49:02
Líbilo se mi, co jste udìlal.
:49:09
Na co tak zíráte?
:49:21
Chci jen vìdìt, co Philip vidìl
v tìch kartách a zastavit to.

:49:29
Božství a podvod.
:49:36
Jennifer Desiderio zmizela.

náhled.
hledat.