Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:33
Ano.
:52:45
"Desiderio."
:53:00
Co tady dìláte?
:53:02
Hledám vás.
:53:04
- Zkoušel jsem to v hotelu.
- Tak proè jste pøišel sem?

:53:07
Jste detektiv a nemáte
žádné vodítko.

:53:10
Kam jinam byste šel?
:53:13
Co kdybyste to zhasl?
:53:16
Povím to struènì.
:53:19
Tady je 30,000.
:53:23
Za co?
:53:24
Za cestu domù.
:53:26
Vy jste mì nenajal. To ona. Pokud bude chtít, abych
pøestal, chci to slyšet od ní.

:53:30
- Nechce vás vidìt.
- Ne?

:53:33
- Tady umírají lidé.
- Ano.

:53:36
Je to strašná tragédie.
:53:39
To je všechno, co k tomu øeknete?
:53:42
Že je to kurva strašná tragédie?
:53:45
- Chci vìdìt proè.
- Proè lidé umírají?

:53:52
Vzdejte to, D'Amoure.
Jeïte domù.

:53:58
Nepokoušejte se jít za ní, D'Amoure.

náhled.
hledat.