Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:03
A...
:55:05
Zapomínám vìci.
:55:07
Já mezi nì nepatøím.
:55:11
Pøišel jsem se jen zeptat, jestli si nepamatujete
èlovìka jménem Butterfield.

:55:19
Možná...já.....ne...
:55:25
To je v poøádku.
A co Philip Swann?

:55:32
Znám Swanna.
:55:36
Je to zasranej lháø.
:55:38
Proè?
:55:39
Øíkal, že ví, jak
nás ochránit.

:55:42
Ale nevìdìl nic.
:55:46
Tvrdil, že je po všem...
:55:48
Po èem?
:55:53
Nechci na to myslet.
:55:55
Když na to budu myslet,...
:55:57
uslyší mì.
:55:59
Najde mì.
:56:01
Swann?
:56:03
Povídám vám. Nechci...
:56:12
Co je?
:56:14
Uklidnìte se.
:56:17
Ne, dostane mì!
:56:19
Ne... Ne...
:56:23
Kdo vás nedostane?
:56:25
Nix. Nix.
:56:26
- On je Puritán?
- Ano!

:56:31
- A je mrtvý?
- Ne.

:56:33
Vrací se.
:56:35
Prokopává se ven.
:56:37
Postarám se o ni.
:56:53
Ježiši.

náhled.
hledat.