Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:34
Swannova rezidence.
:58:36
Chtìl bych mluvit s Dorotheou.
:58:38
Obávám se, že není doma.
:58:40
A kdy bude?
:58:43
Kdo to byl?
:58:46
Omyl.
:58:50
Dám zmìnit èíslo.
:58:53
D´Amour se ještì neozval?
:58:55
Je lepší, že odjel.
:58:57
Nadìlal by víc škody než dobra.
:59:01
Lepší pro koho? Pro mì?
:59:03
To bych neøekla.
:59:07
Zkus to ještì v hotelu.
:59:16
- Tady Billy.
- Billy.

:59:18
Harry D'Amour.
:59:21
Poslyš...
:59:22
Co kdybych se tak chtìl dostat do
toho skladištì v Magic Castle.

:59:29
Tak jdem na to.
:59:33
Dìlal´s už nìco
takovýho?

:59:35
Párkrát.
:59:38
Podrž to.
:59:43
- Musí to tady bejt vybavený.
- Jak?

:59:45
Urèitì nìco sentimentálního.

náhled.
hledat.