Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:59:01
Lepší pro koho? Pro mì?
:59:03
To bych neøekla.
:59:07
Zkus to ještì v hotelu.
:59:16
- Tady Billy.
- Billy.

:59:18
Harry D'Amour.
:59:21
Poslyš...
:59:22
Co kdybych se tak chtìl dostat do
toho skladištì v Magic Castle.

:59:29
Tak jdem na to.
:59:33
Dìlal´s už nìco
takovýho?

:59:35
Párkrát.
:59:38
Podrž to.
:59:43
- Musí to tady bejt vybavený.
- Jak?

:59:45
Urèitì nìco sentimentálního.
1:00:06
Páni!
1:00:10
Podíváme se tady.
1:00:46
Tohle mìl Butterfieldùv kumpán
vyøezaný na èele.

1:00:49
Mᚠponìtí co to je?
1:00:53
Ne.

náhled.
hledat.