Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:07
Co jsem øíkal?
Zasranì sentimentální.

1:01:15
Co tady máme?
1:01:24
- Vem ty složky.
- Ser na nì.

1:01:26
Billy, vem ty složky!
1:01:31
No tak!
1:01:40
Ježiši!
1:01:42
Moh´ jsem pøijít
o ruce!

1:01:46
To by tì dostalo ven
z kouzelnickýho kruhu...

1:01:49
o což patrnì šlo...
1:01:54
Podívej se na tohle.
1:01:57
No tak.
1:02:08
To musí být o Nixovi.
1:02:11
Puritánovi.
1:02:18
Koukni na to.
1:02:20
Nixova specialita?
1:02:23
Nikdy jsem takový triky
nevidìl.

1:02:27
Možná to nejsou triky.
1:02:31
Co to øíkal Vinovich? Nìco o
cestì mezi...

1:02:35
Podvodem a božstvím.
Øíká to poøád.

1:02:37
Øíká to, protože ví o co jde.
1:02:39
Hajzl.
1:02:41
Vidìl tohle a ví o co jde.
1:02:42
Ví co?

náhled.
hledat.