Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:02:08
To musí být o Nixovi.
1:02:11
Puritánovi.
1:02:18
Koukni na to.
1:02:20
Nixova specialita?
1:02:23
Nikdy jsem takový triky
nevidìl.

1:02:27
Možná to nejsou triky.
1:02:31
Co to øíkal Vinovich? Nìco o
cestì mezi...

1:02:35
Podvodem a božstvím.
Øíká to poøád.

1:02:37
Øíká to, protože ví o co jde.
1:02:39
Hajzl.
1:02:41
Vidìl tohle a ví o co jde.
1:02:42
Ví co?
1:03:13
Harry, dostaò to ode mì!
Kde sakra seš?

1:03:16
Ani se nehni.
1:03:18
Øekl jsem...
1:03:41
Je to dostateènì sentimentální?
1:03:46
Padám odsud, chlape.
1:03:52
Jdeš?
1:03:53
Jo.
1:03:56
Jdu.

náhled.
hledat.