Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:03:13
Harry, dostaò to ode mì!
Kde sakra seš?

1:03:16
Ani se nehni.
1:03:18
Øekl jsem...
1:03:41
Je to dostateènì sentimentální?
1:03:46
Padám odsud, chlape.
1:03:52
Jdeš?
1:03:53
Jo.
1:03:56
Jdu.
1:04:05
Nemùžu vás pustit dovnitø.
1:04:21
Takhle to chtìl.
1:04:25
Žádná pitva,...
1:04:28
žádný balzamování,...
1:04:32
nikdo se v nìm nerýpe.
1:04:37
Øíkával, že
tìlo je past...

1:04:40
"Tìlo je past...
1:04:44
a magie nás osvobozuje."
1:04:49
Proè ses vrátil?
1:04:52
Trochu jsem pátral.
1:04:54
Co´s našel?
1:04:59
Jennifer Desiderio...

náhled.
hledat.