Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:04:05
Nemùžu vás pustit dovnitø.
1:04:21
Takhle to chtìl.
1:04:25
Žádná pitva,...
1:04:28
žádný balzamování,...
1:04:32
nikdo se v nìm nerýpe.
1:04:37
Øíkával, že
tìlo je past...

1:04:40
"Tìlo je past...
1:04:44
a magie nás osvobozuje."
1:04:49
Proè ses vrátil?
1:04:52
Trochu jsem pátral.
1:04:54
Co´s našel?
1:04:59
Jennifer Desiderio...
1:05:04
Dnes odpoledne skoèila pod auto...
1:05:11
Proè mi neøekneš pravdu?
1:05:20
Nix vedl nìco jako
sektu, že jo?

1:05:23
Nìco jako Charlie Manson?
1:05:26
Myslím, že to bylo nìco víc.
1:05:30
Byl opravdový, že ano?
1:05:32
Swann øíkal, že umìl opravdové vìci.
1:05:35
Jako tøeba?
1:05:36
Levitovat,
žonglovat s ohnìm...

1:05:40
a umìl se dostat
lidem do hlavy tak,...

1:05:43
že vidìli vìci.
1:05:45
- Strašlivé vìci.
- Jaké vìci?

1:05:47
Já nevím.
1:05:49
- A nauèil nìco z toho Swanna?
- Ano, nìco.

1:05:53
Pak tedy, Swann
nepøedvádìl iluze.

1:05:57
Èaroval.
1:05:59
Ano.

náhled.
hledat.