Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:00
Co? Myslela sis, že by
to mìl užít radìji na léèení rakoviny,...

1:06:04
namísto vydìlávání milionù?
1:06:08
- Už jsem ti to øíkala.
- Jasnì, já vím. Pøíliš slávy.

1:06:11
Dost na to, aby ovlivnil nìèí
mysl, vèetnì té tvé.

1:06:14
Bìž do prdele.
1:06:15
To tys øíkala, žes s ním
nebyla z lásky.

1:06:17
To ne.
1:06:19
Tak proè?
1:06:22
Co se tady sakra dìlo?
1:06:27
- Byla jsem mu vdìèná.
- Za co?

1:06:30
Dlužila jsem mu vše, co
jsem mìla.

1:06:40
A on mì miloval.
1:06:43
Vždycky to tak sice nevypadalo,
ale cítil to.

1:06:46
Myslel si, že Nix
se vrací, že jo?

1:06:53
Že jo?
1:06:58
Nemùžu ti pomoct,
dokud se mnou nebudeš mluvit!

1:07:01
- Nemùžeš mi pomoct.
- To nevíš!

1:07:18
Nic se ti nestane.
1:07:23
Nic?
1:07:27
Nic co nechceš.

náhled.
hledat.