Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:52
Najdi Valentina!
1:11:55
Najdi ho a pøiveï ho sem.
Hned!

1:12:05
To je svatokrádež.
1:12:09
Jste teï spokojen?
1:12:14
Bez obav.
Neublížím mu.

1:12:22
Vypadá to, že nakonec
nebudeš vdova.

1:12:30
Posaï se.
1:12:36
Zajistil´s, aby se ta
iluze pokazila, že?

1:12:38
Ano.
1:12:40
Nastražil´s falešný tìlo?
1:12:44
A pak co?
1:12:47
Protože jsem se dostával na kloub
nìèemu nebo nìkomu,...

1:12:51
komu øíkáte Swann?
1:12:53
Ne. Nejdøív jsem se vás
pokoušel vyplatit.

1:12:57
To byl Swannùv nápad?

náhled.
hledat.