Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:12:05
To je svatokrádež.
1:12:09
Jste teï spokojen?
1:12:14
Bez obav.
Neublížím mu.

1:12:22
Vypadá to, že nakonec
nebudeš vdova.

1:12:30
Posaï se.
1:12:36
Zajistil´s, aby se ta
iluze pokazila, že?

1:12:38
Ano.
1:12:40
Nastražil´s falešný tìlo?
1:12:44
A pak co?
1:12:47
Protože jsem se dostával na kloub
nìèemu nebo nìkomu,...

1:12:51
komu øíkáte Swann?
1:12:53
Ne. Nejdøív jsem se vás
pokoušel vyplatit.

1:12:57
To byl Swannùv nápad?
1:13:01
Mùj.
1:13:03
Už jsem nechtìl další krveprolití.
1:13:05
Proto jsme se dostali do tìchhle problémù.
Tak by Nix nemìl po kom jít.

1:13:09
Nix je mrtvej a pohøbenej, do prdele!
Co je to s váma?

1:13:13
To jste nevidìl dost, abyste vìdìl,
že na tom nezáleží?

1:13:18
Chci se setkat se Swannem,
osobnì.

1:13:21
Proè toho prostì nenecháte?
1:13:25
A si každý myslí, že je po všem.
1:13:31
Možná má pravdu.
1:13:34
Možná bychom (!!!)
ho mìli nechat mrtvým.


náhled.
hledat.