Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:15:17
Nemohl´s nepøijít, co?
1:15:26
Musel ses podívat, kdo nad tebou
nejvíc breèel, co?

1:15:31
Víš,...
1:15:32
hodnì lidí to nasere,
když zjistí, že poøád žiješ.

1:15:43
A ty víš, že to zjistí.
1:15:47
Nezáleží, jak hluboko se
pohøbíš...

1:16:02
Nemìl´s mì sledovat.
1:16:05
Jak to dìláš?
1:16:07
Budu tì muset
zabít.

1:16:09
To bych neøekl.
1:16:11
Potøebuješ mì živýho.
1:16:13
Proè? Abys mohl píchat s
ženou, kterou miluji?

1:16:16
Když ji tak miluješ, proè´s ji
udìlal vdovou?

1:16:35
Takový plýtvání.
1:16:37
Umíš vìci, o kterých se vìtšinì lidí
jen zdá.

1:16:41
A dìláš, že jsou to jen triky.
1:16:44
Díky iluzionustùm
Las Vegas pøežívá.

1:16:48
Kouzelníky upalují.
1:16:50
Nebo vraždí, jako Nixe.
1:16:52
On si to zasloužil.
1:16:55
Možná byl jinýho názoru.
1:16:58
Možná se zrovna prokopává z té díry,
kam´s ho pohøbil.


náhled.
hledat.