Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:18:18
Kdo je tam?
1:18:26
Jen klid...
1:18:37
Obèas si øíkám, že...
1:18:39
kdybych mìl mít další práci,...
1:18:43
byl bych chirurgem.
1:18:49
Abych mohl léèit
jediným øíznutím.

1:18:59
Prý mᚠproblémy s oèima...
1:19:04
- Prosím...
- Mùžu ti je klidnì vydloubnout...

1:19:09
Ne...
1:19:10
Tak mnì øekni, kde je Nix pohøbenej.
1:19:12
Já nevím.
1:19:24
Poèkej! Poèkej!
1:19:31
Øeknu ti to.
1:19:32
Nejenom to...

náhled.
hledat.