Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:17:01
Kvùli tomu se
schováváš?

1:17:04
Udìlal jsem to kvùli Dorothee.
1:17:07
Jo?
1:17:10
Teï, když jsem mrtvý,
ona je ze hry.

1:17:14
- Takže Nix ji nebude hledat.
- Zradil jsem ho.

1:17:19
Ale ona ho zastøelila. Kdybych byl Nix, to
by mì trochu sralo.

1:17:23
Nevím, co víc dìlat.
1:17:25
Pomoz mi.
1:17:29
Hele...
1:17:34
jestli vstal Nix z mrtvých,...
1:17:37
pak je nìco jako bùh...
1:17:39
a najde tì, a
se schovᚠkdekoliv, sakra.

1:17:43
Ale jestli je jenom
další umìlý mesiáš,...

1:17:47
pak mùžeš zinscenovat nejvìtší
comeback všech dob.

1:18:18
Kdo je tam?
1:18:26
Jen klid...
1:18:37
Obèas si øíkám, že...
1:18:39
kdybych mìl mít další práci,...
1:18:43
byl bych chirurgem.
1:18:49
Abych mohl léèit
jediným øíznutím.

1:18:59
Prý mᚠproblémy s oèima...

náhled.
hledat.