Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:22:00
Ježiši, Valentine!
1:22:05
Je mi to líto...
1:22:16
Umím plno vìcí...
1:22:19
Ale ty to víš...
1:22:23
Rád si pohrávám
s lidskou myslí.

1:22:25
To je to nejlepší, co umíš?
1:22:28
Je dùležitý, odvrátit jejich
pozornost na pár minut.

1:22:33
Nakonec je to stejnì jedno.
Všichni zemøou.

1:22:37
Ale ty ne?
1:22:42
Chtìl jsem odhalit
tajemství vesmíru.

1:22:47
Proto jsem mìl rád Nixe.
1:22:50
Slíbil mi, že mi
všechno vysvìtlí...

1:22:53
Ale žádný vysvìtlení nemìl...
1:22:55
Nìco jo.
1:22:57
Ukázal mi, jak obcházet pravidla.
1:22:59
Trochu levitace,
pár vìcí s ohnìm...

1:23:02
- To je všechno?
- Ne.

1:23:04
Nakonec, když jsme ho už mìli,
dostal se mi do hlavy.

1:23:09
Ukázal mi, jak doopravdy vypadáme...
pod povrchem...

1:23:13
Sulcovitý hovna...
1:23:16
A ty tomu vìøíš?
1:23:18
Vidìl jsem to
svýma posranýma oèima!

1:23:21
To je jeho nejlepší trik:
žádná iluze, jenom pravda.

1:23:26
Jsi na to pøipraven?
1:23:38
Myslel jsem si, že ne.

náhled.
hledat.