Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:23:02
- To je všechno?
- Ne.

1:23:04
Nakonec, když jsme ho už mìli,
dostal se mi do hlavy.

1:23:09
Ukázal mi, jak doopravdy vypadáme...
pod povrchem...

1:23:13
Sulcovitý hovna...
1:23:16
A ty tomu vìøíš?
1:23:18
Vidìl jsem to
svýma posranýma oèima!

1:23:21
To je jeho nejlepší trik:
žádná iluze, jenom pravda.

1:23:26
Jsi na to pøipraven?
1:23:38
Myslel jsem si, že ne.
1:24:03
Co je?
1:24:13
- Ví Dorothea, kde je Nix pohøbenej?
- Ne.

1:24:20
A Valentin?
1:24:21
Jo.
1:24:37
Líbí se ti to?
1:24:40
Sám jsem to dìlal,...
1:24:43
abych ho osvobodil.
1:24:46
Na co´s tak dlouho èekal?
1:24:48
Nebyl jsem dost schopný,...
1:24:51
abych ho mohl vzkøísit...
1:24:53
...musel jsem se uèit...
1:24:55
To chvíli trvalo.
1:24:57
Myslíš, že bude ve stavu,
abys ho mohl po 13ti letech oživit?


náhled.
hledat.