Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:24:03
Co je?
1:24:13
- Ví Dorothea, kde je Nix pohøbenej?
- Ne.

1:24:20
A Valentin?
1:24:21
Jo.
1:24:37
Líbí se ti to?
1:24:40
Sám jsem to dìlal,...
1:24:43
abych ho osvobodil.
1:24:46
Na co´s tak dlouho èekal?
1:24:48
Nebyl jsem dost schopný,...
1:24:51
abych ho mohl vzkøísit...
1:24:53
...musel jsem se uèit...
1:24:55
To chvíli trvalo.
1:24:57
Myslíš, že bude ve stavu,
abys ho mohl po 13ti letech oživit?

1:25:00
Pokud byl jen èlovìk...
1:25:03
jako já, tak ne...
1:25:07
...ale to on není.
1:25:14
Co teda je?
1:25:17
Možná ti to pøedvede.
1:25:27
Už?
1:25:29
Ještì ne.
1:25:41
- Jestli´s mnì lhal...--
- Ne, pøísahám!

1:25:44
To je to místo, o kterým mnì
Swann øíkal.

1:25:47
- Ty kameny...
- Mᚠpìt minut.

1:25:50
- Slyšíš?
- Dìlám co mùžu.


náhled.
hledat.