Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:25:00
Pokud byl jen èlovìk...
1:25:03
jako já, tak ne...
1:25:07
...ale to on není.
1:25:14
Co teda je?
1:25:17
Možná ti to pøedvede.
1:25:27
Už?
1:25:29
Ještì ne.
1:25:41
- Jestli´s mnì lhal...--
- Ne, pøísahám!

1:25:44
To je to místo, o kterým mnì
Swann øíkal.

1:25:47
- Ty kameny...
- Mᚠpìt minut.

1:25:50
- Slyšíš?
- Dìlám co mùžu.

1:26:02
Co to tam máš?
1:26:05
Hajzle!
1:26:14
Butterfielde!
1:26:20
Je tady v rohu!
1:26:22
Nedotýkej se ho.
1:26:40
Je to on.

náhled.
hledat.