Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:28:33
Pomoz mi!
1:28:36
Vystup z toho auta.
1:28:38
Vystup z toho zasranýho auta!
1:28:57
Má Dorotheu.
1:29:00
- A Nix?
- Ano.

1:29:03
- O mì se nestarejte...
- Mlè!

1:29:05
Už jsme ztratili dost životù.
1:29:07
Prosím, pøijmi moji omluvu,
D'Amoure.

1:29:11
Za co?
1:29:12
Ztratíte ještì jeden...
1:29:22
Ne!
1:29:23
Tak je to pro nìho lepší.
1:29:26
Pro nikoho to není takhle lepší.
1:29:28
Ty to nechápeš, co?
1:29:34
Takhle skonèíme všichni.
1:29:51
Chcete, aby pøišel mezi nás?
1:29:53
Ano.
1:29:55
- Budete se mu klanìt na kolenou?
- Ano.


náhled.
hledat.